Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA

Biedrība „Mednieku klubs Laidze” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai sabiedrības virzīta vietējā attīstības stratēģija” apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātēs: „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” līdzfinansēto projektu Nr. 16-08-AL35-A019.2201-000009 ir veikusi ēkas „Mednieku mājas” pārbūvi.Projekta kopējās izmaksas EUR 29140,72 Projekta publiskā finansējuma apjoms ir EUR 26226.65 un pašvaldības finansējums EUR 2914.07

Projekts realizēts 2017.gada 25.septembrī.


Biedrības„Mednieku klubs Laidze”

valdes loceklis Jānis Grahoļskis

Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA 0Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA 1Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA 2Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA 3Biedrībai "Mednieku klubs LAIDZE" noslēdzies projekts sadarbībā ar ELFLA 4