Par mums

Augškurzemes izglītības, kultūras un sporta biedrība saīsināti – „AIKS" dibināta 2013.gada 7.februārī. Biedrībā apvienojās cilvēku grupa ar kopējām sabiedriskā labuma ideju realizācijas interesēm.

Darbība sabiedriskajā organizācijā notiek uz brīvprātības principa, sabiedriskā kārtā un bez atalgojuma.

Biedrības biedri un atbalstītāji ir dažādu nozaru profesionāļi un dažādu mācību iestāžu referenti.

Mūsu mērķis ir piesaistīt vēl un vēl jaunus biedrus un atbalstītājus, kuri vēlas realizēt savas idejas un kuriem ir vēlme aktīvi darboties sabiedrības labā.