Kontakti

„Augškurzemes izglītības, kultūras un sporta biedrība"

Reģistrācijas numurs: 40008204892 Brīvības iela 55, Stende, Talsu nov., LV-3257

Banka: AS „Swedbank" Bankas kods, BIC/SWIFT kods: HABALV22 LV89HABA0551038023773

e-pasts : info@aiks.lvValdes priekšsēdētāja

Ilva Beinarovica

Telefona numurs - 26306328

e-pasts: vimb@inbox.lvValdes locekļi

Jānis Grahoļskis

Telefona numurs – 29473613

e-pasts: talsutauta@inbox.lvIlva Kalnbirze

Telefona numurs – 26474695

e-pasts: ilvakaln@inbox.lv