Lepojamies ar panākumiem!

10. jūnijā Talsu 2. vidusskolā notika Kurzemes reģiona un valsts mācību priekšmetu olimpiāžu, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu un interešu izglītības valsts konkursu un sporta sacensību Talsu novada laureātu godināšanas pasākums.

Sumināto pulkā bija arī Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums" Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņi Nikola Aišpure un Kaspars Zapackis par iegūto 2. vietu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu profesionālās meistarības konkursā „Apdares darbi", un Egils Skitaļcevs un Aleksandrs Kēnigsvalds par iegūto 1. vietu Latvijas profesionālās izglītības iestāžu profesionālās meistarības konkursā „Krāsošanas un dekoratīvās apdares darbi". Konkursiem audzēkņus sagatavoja profesionālo priekšmetu skolotāja Gunita Ķēniņa.