LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Laidzes filiāle aicina apgūt!

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte studējošo skaita ziņā ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes lielākā fakultāte, kas dibināta 1968. gadā. Tā nodrošina bakalaura, maģistra un doktora , kā arī profesionālās augstākās izglītības studijas gan pilna laika, gan nepilna laika studiju formā. Fakultāte sagatavo speciālistus, kuri var risināt ekonomikas problēmas lokālās un globālās konkurences apstākļos, kā arī augsta līmeņa speciālistus, kas spēj ieviest inovācijas uzņēmumos un organizācijās.

  • -augstāko profesionālo izglītību ( 1. līmenis) 2,5 gadu laikā

Specializācija : "Komerczinības"

Iegūstamā kvalifikācija: uzņēmējdarbības( komercdarbības) speciālists

  • -Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmu 2 gadu laikā

„Komercdarbība un uzņēmuma vadība"

Iegūtais grāds: profesionālais bakalaurs komercdarbībā un uzņēmuma vadībā

Iegūstamā kvalifikācija: vadītājs

Studijas var turpināt 4. kursā, ja ir iegūta 1. līmeņa augstākā profesionālās izglītības kvalifikācija " Uzņēmējdarbības( komercdarbības)" speciālists.