Līgo, līgo! Paldies visiem,kas ieradās uz teātra izrādi "Precību viesulis"

Paldies visiem, kas ieradās uz teātra grupas «Līgo» iestudēto lugu «Precību viesulis». Liela pateicība arī teātra grupas dalībniekiem!!!

Visa laba jāņuzāle,
Ko plūc Jāņu vakarā,
Visas labas Līgo dziesmas,
Ko dzied Jāņu vakarā!

PRIECĪGUS VISIEM SVĒTKUS!