Teātris

Teātris

Teātra mākslai Talsu novada kultūras dzīvē vienmēr bijusi nozīmīga vieta. Gan pagastos, gan novada pilsētās pārdomāti un mērķtiecīgi svinēti arī latvisko gadskārtu svētki.

2004. gadā ideja par interesantu un saturīgu Līgo vakara pavadīšanu Laidzes pagastā radās toreizējam pagasta padomes priekšsēdētājam Ģirtam Kalnbirzem un kultūras dzīves organizatorei Ramonai Kristvaldei. Tā pagasta padomes darbinieki, toreizējie deputāti, iestāžu vadītāji un vietējie uzņēmēji sagatavoja pirmo iestudējumu Laidzes pagasta iedzīvotājiem Līgo vakarā – R. Blaumaņa lugu „Skroderdienas Silmačos". Nākamajā gadā tika veidots muzikāls uzvedums. 2006. gadā iestudēta R. Blaumaņa luga „Brīnumzālīte". Iedzīvotāju atsaucība bija ļoti liela. Izrādes apmeklēja arī apkārtējo pagastu un Talsu pilsētas iedzīvotāji. 2007. gadā tika iestudēta R. Blaumaņa luga „Trīnes grēki", 2008. g. – R. Blaumaņa „No saldenās pudeles", 2009. g. – P. Putniņa luga „Ar būdu uz baznīcu", 2010. g. – otrreiz R. Blaumaņa „Skroderdienas Silmačos", 2011. g. – M. Zīverta luga „Minhauzena precības", 2012. g. – E. Grāmatnieces luga „Jaunsaimnieka līgavas". Aktieru pamatsastāvs šajos gados bijis nemainīgs, bet pievienojušies arī citi (atkarībā no katras izrādes personāža), kā arī iesaistījušies divi vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi - Laidzes pagasta „Virpulis" un Valdemārpils pilsētas „Krišjānis".

Ar M. Zīverta luga „Minhauzena precības", esam viesojusies Valdemārpils pilsētas svētkos (2012. gada 14. jūlijā) un Ventspils novada Jūrkalnes pagastā (2012. gada 25. augustā).

2013. gada 23. jūnijā Laidzes pagasta teātra grupa „Līgo" rādīja savu 10. izrādi un atzīmēja darbošanās 10. gadskārtu.

2013.gads ir R. Blaumaņa 150. jubilejas gads, tad pasākuma scenārijs veidots no iepriekš iestudēto R. Blaumaņa lugu fragmentiem. Uzveduma vadmotīvs – R. Blaumaņa lugu varoņu alkas pēc laimes un tīrām, godīgām cilvēku savstarpējām attiecībām.

Izrāžu skatītāji ir dažādu paaudžu un dažādu sociālo slāņu cilvēki. Arī izrāžu iestudējumos piedalās dažādu paaudžu aktieri. Tādējādi tiek saglabāts un tālāk nodots mūsu valsts kultūras mantojums.

2014.gadā teātra grupa „Līgo" uzdrošinājās iestudēt un 23.jūnijā plkst.18.00 Laidzes "Ziedgravu" estrādē notika tradicionālā Līgo grupas Zeiboltu Jēkaba izrāde "Dullais barons Bunduls". Skatītāju atsaucība bija liela, un dažiem pat izrāde bija jānoskatās kājās stāvot, jo vienkārši trūka sēdvietu. Šīs pašas vasaras augusta mēnesī ar "Dullo baronu Bunduli" grupa vienā dienā viesojās divos pagastos, attiecīgi Stendē un Laucienē.

Piezīmēsim interesanto faktu, ka teātra grupa „Līgo" savas izrādes atrāda tikai un vienīgi brīvā dabā un nav svarīgi vai tur ir vai nav estrāde.

Teātris 0Teātris 1Teātris 2Teātris 3Teātris 4